Badatel aneb vánoční experimenty

Děti si v badateli vyzkoušeli netradiční experimenty s vodou. A protože se nám blížily Vánoce, byly to experimenty s vánoční tématikou.

Při prvním pokusu se děti snažily vytvořit plující obrázky a ty potom chytit na papír. Nejprve děti prozkoumaly své vlastní odrazy ve lžíci a vyzkoušely si, kdy se vidí jako v zrcadle a kdy vzhůru nohama. Poté děti zkoušely kreslit stromečky a dárečky na lžíce pomocí mazacích fix. Lžíci pak pomalu vkládaly do vody a obrázek se měl odlepit. Vyzkoušeli jsme i různě teplé vody, ale experiment se nám zdařil pouze jednou. Ale i to je součást bádání, že ne všechny pokusy se vždy zdaří.

Naštěstí vše zachránil pokus s vánoční hvězdou. Pomocí rozlámaných párátek děti poskládaly hvězdu a do té pomalu nalévaly vodu, dokud se hvězdě „kouzelně“ nespojily všechny konce. Experiment měl 100% úspěšnost a nejtěžší z toho bylo zjistit, jak správně poskládat hvězdu. 🙂

A jak toto bádání probíhalo si můžete prohlédnout zde a také v naší badatelské kronice.