🌌Our Solar System🌍

Celý dubnový měsíc jsme se ve Včeličkách věnovali naší planetě Zemi, ale nejen jí.. postupně jsme se seznamovali i s dalšími planetami, které patří do sluneční soustavy. Téma vesmír je pro děti jedno z nejzajímavějších témat, kde mohou rozvíjet svoji fantazii, představivost a kreativitu. Nezapomněli jsme také na třídění odpadu a proto jsme si zopakovali, kam patří jaký odpad – papír, plast, sklo, kov, kompost.

✅ Vocabulary: Solar system – Sun, Mercury, Venus, Earth, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, stars, space, mooc, astronaut, galaxy, spaceship. Waste sorting – paper, plastics, cartoon, glass, metal, bin, container, compaster, dustman

🟦,,Show me in the picture …“

🟦,,Look around and say what you see …“

🟦 ,,This is… where is a … „

🟦 ,,This is big. This is small. This is short. This is tall.“

✅ Sing a song: ,,Solar system“, ,,Recycle, recycle“