Projekt Šablony IV. pro ZŠ, MŠ a ŠD

Název projektu: ZŠ a MŠ Krestova IV.
Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004361

Zahájení realizace projektu: 1. 7. 2023
Ukončení realizace projektu: 30. 6. 2025
Délka realizace: 24 měsíců
Výše částky:   2 916 348 Kč

Tematickým cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Základní škola

1 816 532 Kč

Číslo aktivity: 1.II /1
Název aktivity: Školní asistent – personální podpora ZŠ

Číslo aktivity: 1.II /3
Název aktivity: Školní psycholog ZŠ

Číslo aktivity: 1.II/7
Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ve vzdělávání ZŠ

Číslo aktivity: 1.II/9
Název aktivity: Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

Číslo aktivity: 1.II/11
Název aktivity: Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ

Mateřská škola 

809 366 Kč

Číslo aktivity: 1.I/1

Název aktivity: Školní asistent – personální podpora MŠ

Číslo aktivity: 1.I/4
Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků

Číslo aktivity: 1.I/6
Název aktivity: Inovativní vzdělávání dětí v MŠ

Číslo aktivity: 1.I/8
Název aktivity: Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ

Školní družina 

290 450 Kč

Číslo aktivity: 1.V/1

Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků v ŠD.