My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, přejeme vám…

První týden po prázdninách byly děti plné dojmů a zážitků a tak jsme hodně procvičovali řečové dovednosti. Vyprávěli jsme si, popisovali jsme obrázky, zpívali jsme a trénovali správnou artikulaci při recitaci říkadel.

Dozvěděli jsme se o tradici tří králů, porovnávali jsme, jak to bylo kdysi a jak je to dnes.

A nejen to! Vyrobili jsme si zlaté korunky a zahráli si na opravdové mudrce.

Jako správní mudrci, popřáli jsme celé naší školce hodně štěstí, zdraví po celý rok 2022.

Chcete vědět, jak se nám to povedlo?

Podívejte se do naší fotogalerie…