Květinová zahrádka

Tento týden nás provázely jarní kytičky. Povídali jsme si, jaké známe, které můžeme
vidět na našich zahrádkách i v okolí MŠ. 
Vše jsme si ukazovali v ilustrované dětské encyklopedii. Dozvěděli jsme se, jak se o
kytičky máme starat, co všechno potřebují ke svému růstu a také, že to nejsou jen
květiny, které v měsíci květnu rostou a kvetou, ale že i kolem nás kvetou keře, stromy
atd.
A protože jsme dítka zvídavá, květiny jsme vytvářely různými výtvarnými technikami,
procvičovaly svá očka a hlavně nás bavilo sfouknout odkvetlou pampelišku.
Znalosti jsme si prověřili i venku, když jsme jarní květinky, keře, stromy opravdu našli.
Děti bavila aktivita víčkování, kdy za doprovodu písně:“ Konvalinka“ skládaly děti
velkou konvalinku.
Myslíte si, že to je vše?
Víte co?
Podívejte se do naší fotogalerie.