Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Zápis k předškolnímu vzdělávání je naplánován v termínu od 2. – 6. května 2022.

Předběžný počet volných míst: 50

Počet volných míst v běžné třídě: 35

Počet volných míst v logopedické třídě: 15

Tento počet volných míst není závazný a může se v průběhu i po ukončení přijímacího řízení změnit.

Co je nutné dodat k zápisu dítěte:

 • vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, jejíž součástí musí být doklad o očkování
 • kopie rodného listu dítěte pro kontrolu všech údajů na Žádosti o přijetí
 • pro přijetí dítěte do speciální logopedických třídy (zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona) doporučení školského poradenského zařízení
 • jestliže zastupuje dítě jiná osoba než-li zákonný zástupce, doloží oprávnění dítě zastupovat
 • v případě cizinců doklad o přechodném pobytu dítěte

Kde získat žádost k předškolnímu vzdělávání?

Žádost bude od 18. dubna dostupná na Portálu předškolního vzdělávání. Žádost si na portále můžete předvyplnit elektronicky a k zápisu ji přinesete vytištěnou. V nezbytném případě si můžete žádost vyzvednout v prostorách mateřské školy po předchozí domluvě prostřednictvím e-mailu na adresu tereza.ondrejova@zskrestova.cz

Odkaz na Portál předškolního vzdělávání zde: https://ms.ostrava.cz/info/

Jak nám příslušné dokumenty předat?

 • osobním podáním do rukou ředitelky nebo určeného zaměstnance MŠ
  • v den zápisu (řádné zápisy pro školní rok 2022/2023)
 • do datové schránky :ID datové schránky: 2s7vcv4 – není vyžadován el. podpis, žádost musí být odeslána z DS zákonného zástupce
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na e-mailovou adresu MŠ
 • poštou

Osobní předání do rukou zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání je možné v těchto časech:

 • Pondělí – 9:00 až 10:30
 • Úterý – 9:00 až 10:30
 • Středa – 14:00 až 15:30
 • Čtvrtek – 14:00 až 15:30
 • Pátek – 9:30 až 10:30

Kritéria pro pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání dostupné zde:

Ostatní informace naleznete na webových stránkách Portálu k předškolnímu vzdělávání.

https://ms.ostrava.cz/info/