Informace k úhradě stravného a školného

Prosíme rodiče o zasílání plateb podle níže uvedených informací:

Název školy:

Základní škola a mateřská škola

Ostrava – Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace www.zskrestova.cz

Platby zasílejte formou trvalého příkazu k 15.dni v měsíci

děti, které platí školné částka 1230,00 Kč /3-5let/

děti, které neplatí školné částka 830,00 Kč /6-7let/

Č. ú. 7744340237/0100

Variabilní symbol k identifikaci platby 19+číslo, které již máte nastavené a které užíváte

Např. 191021

Do poznámky můžete napsat jméno dítěte, pro snadnější přiřazení platby

Pro informace tel: Martiníková Petra 602 246 346

od 1. 1. 2022