Indiáni

Minulý týden se z nás stali malí Indiáni. Povídali jsme si o indiánském stylu a způsobu jejich života. Dali jsme si indiánská jména, kterými jsme se během týdne oslovovali. Dny a počasí jsme se učili zaznamenávat kreslenými symboly. Vyráběli jsme si čelenky a náhrdelníky, stříleli jsme luky i oštěpy na bizona. Zazpívali jsme si písně za doprovodu bubínku a štěrkadel. Na Den Dětí jsme s našimi indiány prozkoumali park Hrabovjanka a nalezli jsme poklad, o který jsme se rozdělili.