Froggy, insect and animals

V dubnu jsme s Froggym objevovali, co vše nám přivezl čáp společně s jarem. Stavěli jsme mraveniště, ve kterém měl každý svou roli, kterou musel uplatnit. Také se nám vyklubala kuřátka, kterým jsme stavěli farmu a kurník, aby měly kde bydlet. Pomáhali jsme založit i mateřskou hmyzí školu pro Mrs. Ladybug, do které každý přivedl jednu malou berušku. No a kdo jiný se ve zvířatech vyzná lépe, než náš kamarád Froggy?

Froggy nám pomáhal se všemi úkoly, které na nás čekaly. Nyní už dokážeme pojmenovávat zvířátka z farmy, základní druhy hmyzu, a protože jsme stavěli mraveniště z našich oblíbených pěnových kostek, pořádně jsme si procvičili geometrické tvary a orientaci v prostoru – na, před, za a pod.