Den Země

V úterý jsme si ještě připomněli Velikonoce a další dny jsme se již věnovali otázkám ohledně čistoty našeho životního prostředí. Poslechli jsme si pohádku o nepořádných velikonočních zajících a povídku o tom, jak zvířátka čistila řeku. Odpověděli jsme si na otázky: Kdo může za znečišťování ovzduší? Jak se chováme v lese? Kam patří odpad a jak ho třídíme?   Vytvořili jsme si koutek přírody a dali jsme klíčit semínka. Zazpívali jsme si píseň „V lese je krásně“ a vyprávěli si o chráněných živočiších. Ve čtvrtek jsme došli k Ostravici, pozorovali jsme čistotu vody i kachny na potoce. Každý z nás si našel kamínek, na který si ve školce nakreslil mravence a kamínek pak položil k mraveništi v našem koutku přírody. Z výtvarných prací jsme společnými silami namalovali veliké přání pro naši modrou planetu Zemi, která dnes slaví svůj svátek.